Video

MODERNIZACJA BIUR OBSŁUGI KLIENTA

Klient: PGNIG OBRÓT DETALICZNY

 • #clientslocation
 • #designstory
 • #explainer
 • #makingof
 • #pgnig
 • #photo
 • #setdesign
 • #spot
 • #studio
 • #video

Kompleksowa kreacja i produkcja filmu przedstawiającego ideę i proces
modernizacji biur obsługi klienta PGNiG na terenie całej Polski.

Zadanie kreatywne polegało na stworzeniu spójnej ze strategią komunikacji klienta koncepcji i opracowaniu zgodnej z nią narracji.
Zadanie produkcyjne polegało na pełnej preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu i materiału “making-of”.

Brief

Klient zlecił nam kreację i produkcję filmu i dwóch sesji zdjęciowych, w celu zakomunikowania procesu zmian zachodzących w sieci biur obsługi klienta na terenie Polski.

W briefie od strony produkcyjnej położono nacisk na wykonanie dokumentacji zdjęciowej, my jednak postanowiliśmy odwrócić tę sytuację i najważniejsze z punktu widzenia briefu materiały podporządkować filmowi, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt spójnej narracji.

Brief wyraźnie precyzował potrzebę przedstawieniu procesu zmian w obsłudze klientów, a strategicznym hasłem było: “Razem, nowocześnie, bliżej klienta”.

Zakres
kompetencji

 • kreacja
 • produkcja filmu
 • postprodukcja
 • produkcja sesji zdjęciowej
 • produkcja making of

Koncepcja Kreatywna

Po zapoznaniu się z briefem uznaliśmy, że film musi mieć strukturę narracyjną, elementy fabularne i bohaterów. Centralną postacią opowieści stał się “Architekt”, który ma realny wpływ na zmiany zachodzące w biurach. Jego decyzje od razu wpływają na komfort i jakość obsługi klientów faktycznie odwiedzających modernizowane biura.

Postanowiliśmy dodatkowo przekazać komunikat o wielopokoleniowym aspekcie procesu modernizacji biur obsługi klienta, wprowadzając – poza dorosłymi klientami i pracownikami biura, również postaci dzieci i starszej pani.

Film został rozpisany w formie montażu równoległego dwóch rzeczywistości – pracowni Architekta i realnego, zmodernizowanego biura obsług. Dowiadujemy się, że to Architekt jest twórcą zmian. Widzimy jak jego praca wyprzedza potrzeby klientów, jeszcze zanim zaistnieją. Niuanse humorystyczne, podobnie jak finalne połączenie obu rzeczywistości pozwalają widzowi zaangażować się w przekaz.

Wyzwania
Produkcyjne

Podstawowym wyzwaniem kreatywnym była potrzeba pokazania czegoś, co już jest, ale jeszcze się tworzy. Przedstawienie nie tylko realnej placówki, ale również idei, która za nią stoi. Stanęliśmy przed zadaniem pokazania procesu, który rozpoczął się przed akcją filmu i będzie się toczył po jej zakończeniu. Nie chodziło również o proste pokazanie “jak do tego doszliśmy”, tylko zakomunikowanie, że “właśnie teraz do tego dochodzimy”, “właśnie teraz zmieniamy filozofię”, a przy tym zaprezentowanie realnych korzyści i udogodnień, jakich może spodziewać się klient, gdy już dziś odwiedzi biuro obsługi.

Największym wyzwaniem produkcyjnym była z kolei zmiana lokacji na niecały tydzień przed planowanymi zdjęciami i ostateczne potwierdzenie nowego planu filmowego i fotograficznego na dwa dni przed jego uruchomieniem. Obu wyzwaniom sprostaliśmy. Produkcja objęła dwa dni zdjęciowe, po jednym w każdej lokacji. Podczas drugiego dnia jednocześnie z planem filmowym odbywały się sesje fotograficzne z bohaterami filmu.