Kulisy powstania projektu VR „Kiedy światło przegoniło mrok”

Film produkowany na potrzeby wirtualnej rzeczywistości to projekt, w którym jako filmowcy, musieliśmy zmienić „standardowe” myślenie o sztuce filmowej. VR jest bowiem odłamem, który bardzo mocno wchodzi również w sferę sztuki teatralnej. Precyzyjne planowanie scen. ruchu, oświetlenia, względem lokacji, ich adaptacje scenograficzne (które muszą działać „w każdą stronę”), czy na końcu zgodność historyczna była wyzwaniem.

„Technologia VR, która posłużyła do realizacji tego projektu sprawia, że odbiorca jest częścią świata, w którym żył Ignacy Łukasiewicz. (..) To nowoczesna lekcji historii, ułatwiająca zrozumienie dawnych czasów.”

Share: Facebook, Linkedin

Leave a Comment: