BARBÓRKA 2020

Barbórka to polskie święto 4 grudnia. Jest to tradycyjne święto górników, które upamiętnia św. Barbórę, patronkę górników.

Barbórka jest szczególnie ważna dla górników oraz osób związanych z branżą górniczą. To okazja do wspólnego świętowania, modlitwy i składania hołdu tym, którzy pracują pod ziemią. Święto to ma również swoje korzenie w długiej historii górnictwa w Polsce, które jest jednym z ważnych sektorów przemysłowych w kraju.

Podczas obchodów Barbórki odbywają się uroczyste msze św., ceremonie wręczenia odznaczeń oraz różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe. To czas, kiedy górnicy i ich rodziny mogą podziękować za ich trudną pracę i poświęcenie. Barbórka jest także okazją do refleksji nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie oraz wspierania inicjatyw związanych z poprawą warunków pracy i ochroną zdrowia górników.

…tak było zawsze. A potem przyszła pandemia.

Jasne stało się, że Barbórka w dotychczasowym kształcie nie może się odbyć.

Specjalnie dla PGNiG Obrót Detaliczny, przygotowaliśmy fabularną opowieść o poszukiwaniu Skarbka. To nawiązanie do górniczej legendy, zgrabnie skomponowane jako event online.

Event zawierał wstawki fabularne, jak i elementy standardowego eventu (prowadzącego, muzyków,
czy wyczytanie laureatów nagród).

Kilka lokacji, zdjęcia pod ziemią, w studio oraz kilka dni pracy postprodukcji dały wrażenie, jakby widzowie naprawdę przenieśli się pod ziemię i przeżywali historię razem z bohaterami.

Wydarzenie zostało zwieńczone występem GrupyMoCarta w budynku Muzeum Gazowni Warszawskiej.

Making-of eventu

Client:PGNiG OD